Vanligt folk med ett ovanligt viktigt uppdrag

Att vara nämndeman är ett spännande och meningsfullt uppdrag. Tillsammans med juristdomare avgör de mål och ärenden i domstolarna. De är representanter för Sveriges befolkning och bidrar med insyn i domstolarna. Under 2023 väljs nämndemän för perioden 2024 - 2027.

Nämndemän och rättens ordförande överlägger.