Telefon, växel
0176-768 00
Myndighetschef
Anders Erlman
Besöksadress
Astrid Lindgrens gata 7, 761 46 Norrtälje
Domstolsslag
Allmän domstol
Postadress
Box 5, 761 21 Norrtälje
Geografiskt område (domkrets)
Delar av Stockholms län: Norrtälje.
Leveransadress
Astrid Lindgrens gata 7, 761 46 Norrtälje
Fax
0176-768 35
Norrtälje tingsrätt exteriort

Öppettider

Måndag–fredag: 08.30–16.00

Förkortade öppettider:

Trettondagsafton
Skärtorsdagen
Den 30:e april
Dag före Alla Helgons dag