Mediegruppen

Om du har mer allmänna frågor som rör juridik och domstolsfrågor kan du kontakta Sveriges Domstolars mediegrupp. Mediegruppen består av domare som särskilt åtagit sig att vara tillgängliga för kontakter med media.

Domarna i mediegruppen uttalar sig inte som företrädare för Sveriges Domstolar eller för enskilda domstolar utan i sin egenskap av domare. De kommer att ge uttryck för sina egna uppfattningar.

Domare i tingsrätter

Telefon: 046-16 04 00, 070-765 79 72

Telefon: 08-561 659 06 

Telefon: 023-482 01, 070-324 82 01

Telefon: 0411-691 28, 0703-80 15 60

Telefon: 046-16 04 02

Telefon: 031-701 11 41

Telefon: 08-56165463, 070-1831641

Telefon: 08-561 65 134

Telefon: 018-4316094 

Telefon: 035-15 25 49, 070-857 75 69

Telefon: 018-431 60 72

Telefon: 08-561 662 73

Telefon: 040-35 30 00

Telefon: 0340-62 84 20, 070-550 79 46

Telefon: 040-35 33 93, 070-767 74 02

Telefon: 08-561 695 54, 070-962 88 60

Telefon: 070-606 72 09

Telefon: 018-431 60 07 

Telefon: 08-561 658 22, 070-839 73 40

Domare i hovrätter

Telefon: 036-15 65 52

Telefon: 031-701 22 62, 070-573 22 60

Telefon: 040-35 58 42

Telefon: 070-203 29 96

Telefon: 090-17 20 55

Telefon: 08-561 675 07

Domare i Högsta domstolen

Telefon: 08-561 66 610

Domare i förvaltningsrätter

Telefon: 040-35 37 13, 070-1014594

Telefon: 08-561 681 48

Domare i kammarrätter

Telefon: 08-561 693 38

Telefon: 031-732 74 23, 0709-10 56 55

Domare i mark- och miljödomstolar

 

Telefon: 0470-560172, 070-6876993

Domare i hyres- och arrendenämnder

Telefon: 040-35 34 08

Telefon: 08-561 66 557

Uppdaterad
2019-08-20