logotyp

Mannen som körde på flickan i Orsa döms till fängelse

Mål: B 1314-18
Den man som körde på en flicka i Orsa så att hon avled döms för grovt vållande till annans död, grov vårdslöshet i trafik, smitning från trafikolycksplats och olovlig körning till fängelse i två år och sex månader. Mannen ska betala skadestånd till flickans föräldrar och syskon med vardera 60 000 kr.

Enligt tingsrätten ska mannen dömas för att han genom ett medvetet risktagande orsakat trafikolyckan som medförde flickans död.

Enligt lagmannen Lars Tomth har rätten funnit följande styrkt. Mannen hade inte körkort och han körde en bil som hade körförbud på grund av brister i bromssystemet. Under körningen från Mora till Orsa körde mannen om flera fordon i hög hastighet. Strax innan olyckan körde han om en lastbil.

Hastigheten vid olyckstillfället var minst 100 km/tim där tillåten hastighet var 60 km/tim. Vid flera tillfällen genade mannen i kurvor och vid olyckan körde han på flickan i hans vänstra körfält. Mannen uppmärksammade inte flickan som befann sig nära den upplysta busshållplatsen förrän någon sekund innan olyckan.

Genom att köra bil på det sätt mannen gjorde och under de ovan nämnda omständighetena samt med tanke på mannens bristande uppmärksamhet har han agerat grovt oaktsamt och ska dömas för grov vårdslöshet i trafik. Den oaktsamhet han visat utgör ett medvetet risktagande av allvarligt slag. Han ska därmed dömas för grovt vållande till annans död.

Eftersom mannen inte hade körkort ska han dömas för olovlig körning. Efter olyckan lämnade mannen platsen och ska därför dömas för smitning från trafikolycksplats.

Någon annan påföljd än fängelse kan inte väljas eftersom straffvärdet är högt och brotten allvarliga.

Rätten var enig i bedömningen.

 

Faktaruta

3 kap. 7 § Vållande till annans död Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter. Är brottet grovt, döms till fängelse i lägst ett och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag.