logotyp

Fortsatt sjuårsgräns för filmen Spiderman: Into the Spider-Verse i Kammarrätten i Stockholm

Mål: 10410-18
Kammarrätten avslår överklagandet från Statens medieråd.