logotyp

Dom i domkyrkomålet

Mål: B 2566-18
En man har dömts för grov stöld och försök till grov stöld. Påföljden har bestämts till fyra år och sex månaders fängelse.

Tingsrätten har funnit att den tilltalade tillgripit tre föremål som utgjorde delar av Karl den IX:s samt Kristina den äldres begravningsregalier. Den tilltalade har erkänt detta och lämnat spår som binder honom till föremålen. Tingsrätten har också mot hans förnekande funnit att han försökt tillgripa de ytterligare tre begravningsregalier som förvarades på samma plats.

Föremålen har ett stort allmänintresse och är oersättliga. Föremålen har ett betydande ekonomiskt värde. Till detta kommer den försvårande omständigheten att tillgreppet skett i en kyrka och avsett föremål som varit utställda där för allmänheten. Den tilltalade har mot denna bakgrund dömts för grov stöld och försök till grov stöld.

Påföljden har bestämts till fyra år och sex månaders fängelse.