logotyp

Dom i mål mot läkare åtalad för försäljning av narkotika

Mål: B 16168-18
Stockholms tingsrätt har i dag dömt en läkare till fängelse för omfattande försäljning av narkotikaklassade tabletter. En läkare har rätt att förskriva sådana tabletter men i detta fall har förskrivningarna inte varit medicinskt motiverade och har skett i en sådan omfattning och dessutom mot så hög ersättning att tingsrätten har bedömt hanteringen som grovt narkotikabrott.

En läkare som suttit häktad sedan i november 2018 åtalades för grovt narkotikabrott bestående i försäljning av omfattande mängder av narkotikaklassade tabletter, bl.a. innehållande benzodiazepin och oxikodon som är starkt beroendeframkallande. Tingsrätten har ansett att läkaren har sålt tabletterna till personer som inte har varit patienter i vanlig mening. Hanteringen har bedömts som grovt narkotikabrott bl.a. med hänsyn till mängden narkotika och att läkaren har missbrukat sin ställning till att för egen vinning utnyttja personers narkotikaberoende.

-Läkaren har i de flesta fall kontaktats via iMessage och hans kunder har där kunnat göra beställningar mot omgående betalning med swish. Läkaren meddelade också beställarna att han fanns till hands om deras vänner ville handla. Det är uppenbart att det här inte har varit fråga om något vanligt läkare/patientförhållande kommenterar rättens ordförande rådmannen Bertil Sundin.

Läkaren döms till fängelse i tre år och åtta månader. Tingsrätten har vid bestämmandet av straffets längd tagit hänsyn till att läkaren sannolikt kommer att bli av med sin läkarlegitimation.

Läkaren ska också betala över 600 000 kr till staten motsvarande den vinning som han har gjort på narkotikaaffärerna. Läkaren är utländsk medborgare och kommer bl.a. på grund av flyktfara vara kvar i häkte till dess att domen har vunnit laga kraft.

Tingsrätten har varit enig i sin bedömning.