Kammarrätten i Stockholm
 

Dom: Lidingö stads beslut att säga upp bostadskontrakt för nyanlända strider inte mot bosättningslagen

Mål: 4155-18
Lidingö stads beslut att säga upp bostadskontrakt för nyanlända som anvisats till staden bryter inte mot bosättningslagen. Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom.

Kommunstyrelsen i Lidingö stad beslutade att alla bostadskontrakt till nyanlända som anvisats till staden från och med den 1 mars 2016 sägs upp. Kontrakten ska sägas upp i samband med att etableringstiden, som normalt är två år, går ut. Detta överklagades men kammarrätten ger kommunen rätt och uttalar att kommunstyrelsens beslut inte är olagligt på det sätt som påståtts av den person som drivit processen mot kommunen.

-Med hänsyn till hur lagen är utformad och det som anges i förarbetena anser kammarrätten att bosättningslagen inte ställer upp något hinder mot att en kommun erbjuder boenden som endast är tillfälliga till nyanlända som anvisas, skriver kammarrätten i domen.

Målet är en s.k. laglighetsprövning vilket innebär att en person som bor i kommunen kan få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga det till en förvaltningsdomstol. I målet har personen anfört att Lidingö stad har kringgått bosättningslagen, genom att ordna tillfälliga bostäder istället för permanenta boenden inom kommunens gränser. Bosättningslagen trädde i kraft den 1 mars 2016 och innebär att kommuner är skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända som fått uppehållstillstånd.

Kammarrätten konstaterar att det i lagtexten inte framgår vad som avses med att ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen.

-Det framgår inte heller i vilken utsträckning anvisade kommuner är skyldiga att tillhandahålla de nyanlända bostäder eller hur bosättningen ska ordnas, skriver domstolen.