logotyp

Prövningstillstånd i migrationsmål

Fråga om det finns skäl att utesluta en utlänning från att anses som flykting m.m. med anledning av brott mot mänskligheten eller om denna kan undgå ansvar på grund av tvång.