logotyp

Tingsrätten håller pressträff i samband med att dom i Teliamålen meddelas

Mål: B 12201-17, B 12203-17
Som tidigare meddelats kommer dom i de s.k. Teliamålen att ges den 15 februari 2019 kl. 11.00.

Tingsrätten kommer hålla en pressträff i samband med att dom i målen meddelas. Pressträffen kommer att hållas kl. 11.15 i sal 8 i Rådhuset (Scheelegatan 7). Utskrivna exemplar av domen kommer att finnas till hands i sal 8.

Pressträffen är enbart för journalister och därför är presslegitimation ett krav.

I samband med att domen meddelas kommer domstolen även att publicera ett pressmeddelande.

Kopior av domen kan beställas via e-post till stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se.