logotyp

Åtal för tjänstefel för rymning utanför Laxå

Mål: 4776-18
Den tjänsteman som var ansvarig för transporten av en frihetsberövad person till häktet i Örebro den 12 juli 2018 har åtalats för tjänstefel.

Åklagaren har gjort gällande att tjänstemannen av oaktsamhet brustit i sin myndighetsutövning genom att underlåta att vidta de återgärder som krävdes för att den frihetsberövade personen inte skulle kunna rymma.
Huvudförhandling i målet förväntas börja i slutet på april eller under maj månad.