logotyp

Prövningstillstånd i migrationsmål

Fråga om det finns förutsättningar för att bevilja en doktorand fortsatt uppehållstillstånd för studier när denne bedrivit studier utanför Sverige under perioden.