Kammarrätten i Stockholm logotyp

Dom från Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 12194-18
Om det bedöms finnas skälig anledning att anta att en utlänning i det land dit utvisning ska ske, skulle vara i fara att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, krävs inte att utlänningen visar giltig ursäkt för att ny prövning ska beviljas.

Bifogade filer

Hoppa till innehåll

Bifogade filer