logotyp

Information om pressträff i samband med att dom i målet gällande morden i Vivalla meddelas

Mål: 3516-18
Som tidigare meddelats kommer dom i målet att meddelas den 2 maj 2019 kl. 11.00.

Tingsrätten kommer att hålla en pressträff i samband med att dom i målet meddelas. Pressträffen kommer att hållas i tingsrättens sal 9, kl. 11.30 torsdagen den 2 maj 2019. I samband med det kommer utskrivna exemplar att finnas till hands. Domen kommer att finns tillgänglig klockan 11.00 den 2 maj 2019. Vid pressträffen ska man kunna visa upp pressleg.