logotyp

JC försätts i konkurs

Mål: K 5755-19
Stockholms tingsrätt har i dag beslutat att JC försätts i konkurs. Advokaten Mats Emthén har utsetts till förvaltare i konkursen.

JC Sverige AB har tidigare varit föremål för företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt. Företagsrekonstruktionen upphörde den 24 april 2019 på JC:s begäran. JC begärde samma dag att bolaget skulle försättas i konkurs, vilket tingsrätten i dag har beslutat om.

Nästa steg i konkursärendet är att tingsrätten kommer att kalla till edgångssammanträde.

För frågor om konkursens fortsatta handläggning hänvisar tingsrätten till konkursförvaltaren.