logotyp

Prövningstillstånd i migrationsmål

Ingår åtgärder som ett offentligt biträde vidtar för att överklaga Migrationsverkets avslagsbeslut i ett ärende om snabb handläggning enligt 12 § förvaltningslagen i det uppdrag som följer av biträdets förordnande i ett ärende om utvisning eller avvisning.