logotyp

Västmanlands tingsrätt upphör att kommunicera genom fax

Sedan den nya förvaltningslagen trädde i kraft den 1 juli 2018 är domstolarna inte längre skyldiga att vara tillgängliga för kommunikation via fax. Då endast ett fåtal aktörer återkommande kommunicerar med Västmanlands tingsrätt via fax har Västmanlands tingsrätt beslutat att upphöra med användandet av fax från den 8 april 2019.

Handlingar som tidigare översänts till Västmanlands tingsrätt via fax kan framöver skickas via e-post till vastmanlands.tingsratt@dom.se