logotyp

Chefsrådmannen Per Lennerbrant vid Stockholms tingsrätt föreslås bli ny JO

Konstitutionsutskottet har idag föreslagit riksdagen att välja chefsrådmannen Per Lennerbrant till Justitieombudsman.

Lagmannen Gudrun Antemar säger i en kommentar: Det är glädjande att en av tingsrättens skickliga chefsrådmän tas i anspråk för ett uppdrag som justitieombudsman.