logotyp

Dom från Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 12342-18
Ett beslut om avlägsnande som överklagats måste som regel överprövas av domstolen även om utlänningen har lämnat landet och därmed verkställt sig själv.