logotyp

Dom i mål angående tjänstefel för att frihetsberövad person kunde rymma från en kriminalvårdstransport

Mål: 4776-18
Örebro tingsrätt har i dag meddelat dom i målet angående en transportledares ansvar för att en frihetsberövad person kunde rymma från en kriminalvårdstransport sommaren 2018

Den 12 juli 2018 genomförde Kriminalvården en fordonstransport med två frihetsberövade personer från Göteborg till Örebro. I trakten av Hallebäcken, Finnerödja, inom Laxå kommun gjorde transporten ett oplanerat stopp då en i personalen, transportledaren, akut behövde kissa. I samband med stoppet lyckades en av de frihetsberövade personerna rymma. Åklagaren väckte åtal för tjänstefel vid Örebro tingsrätt mot transportledare. Åklagaren gjorde gällande att tjänstemannen brustit i sitt ansvar som transportledare genom att inte vidta de åtgärder som krävts för att vidmakthålla frihetsberövandet av den person som rymde.

Tingsrätten har nu helt friat transportledaren. Huvudsakligen till följd av att tingsrätten bedömt att tjänstemannen i den rådande situationen av akut kissnödighet var förhindrad att axla ansvaret som transportledare. Enligt Kriminalvårdens rutiner ska transportledarens uppgifter och ansvar vid sådan akut frånvaro övertas av annan tjänsteman i transportlaget