logotyp

Huvudförhandling i mål om allmänfarlig ödeläggelse på skola

Mål: B 1351-18
Åklagaren har väckt åtal mot den 21-årige man som sedan december 2018 suttit häktad misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse. Enligt åtalet har han orsakat två explosioner på en skola i Hässleholm och byggt ytterligare bomber som han haft med sig dit. Åklagaren menar att explosionerna framkallat fara för flera personers hälsa och gett tre personer på skolan bl a hörselskador. Mannen åtalas också för att vid samma tillfälle ha hotat fem personer med bl.a. ett vapen.

Huvudförhandlingsplan

Huvudförhandling i målet kommer att inledas den 27 maj 2019. Denna dag kommer tingsrätten att behandla de brott som ska ha skett på skolan. Tingsrätten kommer då att höra målsägandena och den tilltalade.

Huvudförhandlingen fortsätter den 31 maj med genomgång av den tilltalades personliga förhållanden och slutpläderingar. Vid den förhandlingsdagens början kommer tingsrätten också att handlägga ett åtal om barnpornografibrott mot den 21-årige mannen. Det brottet kommer i vissa delar att behandlas inom stängda dörrar. I övrigt kommer förhandlingen sannolikt att till övervägande del vara offentlig.

Båda dagarna kommer förhandlingen starta kl. 09.00 och beräknas vara avslutad kl. 16.00.

Ordningsregler

Utöver förbud mot att filma och fotografera i rättssalen, vilket följer av lag, gäller följande ordningsregler vid förhandlingen.

  • Det finns totalt 43 platser i salen. Vissa platser har reserverats för massmedia och anhöriga. Plats tilldelas dem som för varje förhandlingsdag först anmäler intresse. Intresseanmälan måste ske på plats och då på den förhandlingsdag som man önskar närvara. Personlig anmälan kan ske från kl. 08.00 då tingsrätten öppnar. Representanter för massmedia kan dock anmäla sitt intresse via e-post till hassleholms.tingsratt@dom.se.
  • Elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild, t.ex. kameror och mobiltelefoner, ska i rättsalen vara avstängd och undanstoppad. Detta gäller inte de som använder utrustningen som ett arbetsredskap, t.ex. journalister, åklagare, advokater, myndighetsförträdare eller rätten. Utrustningen får dock inte heller av dem användas på ett sätt som stör sammanträdet, ordningen eller bryter mot fotograferingsförbudet.
  • Åhörare bör undvika att lämna och gå in i rättssalen annat än i anslutning till att förhandlingen påbörjas, avslutas eller vid paus.
  • Jackor, väskor och andra personliga tillhörigheter får inte lämnas kvar i salen under förhandlingspauser eller överläggningar.

Ordningsreglerna har beslutats av tingsrätten för att huvudförhandlingen ska kunna genomföras på ett säkert och bra sätt. Den som inte följer ordningsreglerna kan bli avvisad från rättssalen, dvs. inte få närvara under förhandlingen.

Övrigt

  • Huvudförhandlingsplanen kan komma att ändras.
  • En begäran om att få ut handlingar kan skickas till hassleholms.tingsratt@dom.se.