logotyp

Information inför huvudförhandling 8 maj 2019

Mål: B 3750-18
På onsdagen den 8 maj 2019 kl. 13.00 avser Eskilstuna tingsrätt att hålla huvudförhandling i ett mål om åtal för brott mot lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (mål nr B 3750-18). Många åhörare och journalister kan förväntas komma till förhandlingen. Antalet åhörarplatser är dock begränsat.

Fördelning av åhörarplatser kommer att ske genom biljetter för åhörare och journalister. Biljetter finns att hämta på tingsrättens expedition från och med måndag den 6 maj kl. 9.00.

Eskilstuna tingsrätt genomför säkerhetskontroll vid tingsrättens entré. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. När många människor samtidigt kommer till domstolen kan kontrollen medföra viss köbildning. Det är därför viktigt att komma i god tid till förhandlingen.