logotyp

Patent- och marknadsdomstolen häver Crocs varumärke

Mål: PMT 5406-17
Patent- och marknadsdomstolen har i dag meddelat en dom i en varumärkestvist mellan Crocs och ÖoB. Tvisten har gällt en varumärkesregistrering av skon Crocs Classic, ibland även kallad ”Foppatoffeln”. Crocs har påstått i målet att ÖoB har begått varumärkesintrång genom att under åren 2014–2015 sälja billigare kopior av Crocs Classic. ÖoB har i sin tur hävdat att Crocs aldrig borde ha fått varumärket registrerat och har begärt att varumärkesregistreringen ska upphävas. Domstolen går nu på ÖoB:s linje och häver varumärkesregistreringen.

Det omtvistade varumärket är ett så kallat tredimensionellt varumärke. Varumärket registrerades år 2008 hos Patent- och registreringsverket och består av svartvita ritningar av skon Crocs Classic. Registreringen omfattade endast själva utstyrseln av skon, dvs. färg och materialval återgavs inte i varumärket. Inte heller företagsnamnet ”Crocs” eller den krokodil som brukar pryda skon fanns med i just denna registrering, men de förekommer däremot i andra varumärkesregistreringar.

Domstolen har kommit fram till att det aktuella varumärket endast består av en form som följer av varans art respektive en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat, bl.a. ventilation och komfort. Det bakomliggande syftet med dessa s.k. absoluta registreringshinder är att förhindra att skyddet för varumärken ger innehavaren en tidsobegränsad rätt till tekniska lösningar och användbara egenskaper som användare bör kunna kräva även hos konkurrenters varor. Följden blir att varumärket ska hävas. Det faktum att den aktuella skon har blivit en mycket känd produkt påverkar inte domstolens ställningstagande, eftersom de aktuella bristerna i varumärket är ursprungliga och inte kan läkas.

Kopior av domen kan beställas via e-post till stockholms.tingsratt.patentmarknad@dom.se