logotyp

Samtliga häktningar hävda i det stora narkotikamålet

Mål: B 2457-18
Samtliga tilltalade i det stora narkotikamålet är nu på fri fot. Rättegången fortsätter i enlighet med huvudförhandlingsplanen.

Rättegången i det stora narkotikamålet pågår på Rättscentrum i Malmö. Totalt tolv personer är tilltalade i målet. Torsdagen den 2 maj hävdes häktningsbeslutet för en av elva häktade tilltalade. Dagen efter hävdes häktningsbesluten för övriga häktade tilltalade. Samtliga tilltalade i målet är därmed på fri fot.

Samtliga tidigare häktade tilltalade är fortfarande på sannolika skäl misstänkta för grovt narkotikabrott i Helsingborg den 22 november 2017 till den 24 april 2018. Däremot ansåg tingsrätten inte längre att skälen för häktning uppväger de intrång eller men i övrigt som ett frihetsberövande innebär. De elva tilltalade har varit frihetsberövade med restriktioner i över ett år. Det förhållandet i förening med svårigheten att bedöma straffvärdet vid en eventuellt fällande dom efter rättegångens avslutande gjorde alltså ett fortsatt frihetsberövande oproportionerligt.

Rättegången fortsätter som planerat den 6 maj och förväntas pågå fram till slutet av november i år.

Huvudförhandlingsplanen hittas på vår webbplats:

www.helsingborgstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Uppmarksammade-mal/B-2457-18/Forhandlingsplan/