logotyp

Dom från Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 10872-18
Lång karenstid innan medborgarskap kan beviljas för den som varit verksam i organisation som gjort sig skyldig till grova övergrepp.

Bifogade filer