logotyp

Fällande dom i målet om Stå upp för Sverige-gruppen

Mål: B 3750-18
En administratör för Facebookgruppen Stå upp för Sverige döms till villkorlig dom och böter för att han inte tagit bort andra personers kommentarer som uppenbart utgjort hets mot folkgrupp.

Den 52-årige mannen var åtalad för att han i sin egenskap av administratör för Facebookgruppen låtit bli att ta bort åtta grovt kränkande kommentarer som andra personer hade lagt ut. Tingsrätten delade åklagarens bedömning att kommentarena utgjorde hets mot folkgrupp och att detta var uppenbart.

Tingsrätten fann att mannen måste ha sett sex av dessa kommentarer och att han därför haft uppsåt till att inte ta bort dessa. Mannen hade även blivit uppmärksammad på förekomsten av de två övriga kommentarerna men hållit sig passiv. Han bedömdes därför ha varit grovt oaktsam beträffande sin underlåtenhet att ta bort dessa två kommentarer.

52-åringen döms av en enig tingsrätt för brott mot lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor till villkorlig dom och böter.