logotyp

Uppskjuten dom

Mål: B 3750-18
Dom i mål B 3750-18 om brott mot lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor skjuts upp.

Tingsrätten har idag beslutat, med ändring av vad som tidigare bestämts, att domen kommer att meddelas den 25 juni 2019 kl. 11.00.