logotyp

Åklagaren får förlängd åtalstid i målet mot den artist som är häktad på grund av misstänkt misshandel i Stockholm den 30 juni 2019

Mål: B 9283-19
I målet mot den artist som är häktad på grund av misstänkt misshandel i Stockholm den 30 juni 2019, har åklagaren vid en förhandling i dag begärt och fått förlängd tid för åtals väckande. Åtalsfristen har förlängts till på torsdag den 25 juli 2019 kl. 11.00. Den misstänkte artisten ska under tiden vara kvar i häkte.

För beställningar av handlingar i tingsrättens mål hänvisas till stockholms.tingsratt.avdelning1@dom.se och för frågor rörande målet hänvisas till tf. chefsrådmannen Stefan Johansson.

För allmänna frågor om Sveriges Domstolar eller det svenska rättssystemet hänvisas till tingsrättens hemsida. Frågor kan också besvaras av domare i Sveriges Domstolars mediegrupp.