logotyp

Huvudförhandlingen i målet med den internationellt kände artisten är avslutad

Mål: B 92-19
Dom i målet meddelas den 14 augusti 2019 kl. 14.00. De tilltalade har försatts på fri fot.

Tingsrätten återkommer med information om presskontakter i samband med domens meddelande.