logotyp

Uppskjuten dom

Mål: B 2907-18
Dom beträffande åtal för mord på Galléengatan i Eskilstuna den 15 oktober 2018 skjuts upp.

Tingsrätten har idag beslutat, med ändring av vad som tidigare bestämts, att domen kommer att meddelas den 13 september 2019 kl. 11.00.