logotyp

Uppskjuten dom

Mål: B 2907-18
Dom i mål nr B 2907-18 beträffande åtal för mord på Galléengatan i Eskilstuna den 15 oktober 2018 skjuts upp på nytt.

Tingsrätten har idag beslutat att domen kommer att meddelas den 20 september 2019 kl. 11.00.