logotyp

Åklagarens talan om mord och försök till mord (i tre fall) på Ersboda ogillas

Mål: B 247-19
En enig tingsrätt har ogillat åtalet mot den man som stått åtalad för att ha skjutit med pistol mot fyra personer på Mjölkvägen på Ersboda den 23 januari i år. En av de påskjutna personerna avled och två personer fick livshotande skador.

Tingsrätten bedömer att bevisningen i målet inte är robust nog för en fällande dom främst för att det inte går att helt utesluta att skytten kan vara någon annan än den åtalade mannen.

Åklagarens talan stöder sig på utpekande och ett antal indicier som samtliga av tingsrätten bedömts ha ett alltför lågt bevisvärde för en fällande dom.

Samtliga målsäganden har begärt omfattande skadestånd vilket också ogillas genomgående.