logotyp

Ändrade öppettider

Från och med den 1 november 2019 kommer Västmanlands tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden i Västerås varje normal arbetsdag hålla öppet för allmänheten klockan 08:30-16:00.