Stockholms tingsrätt
 

Åtal har väckts mot fyra personer angående ekonomisk brottslighet med koppling till pensionsfonder

Mål: B 9735-17
Ekobrottsmyndigheten har idag väckt åtal i första delen i det så kallade Falcon Fundsmålet. Åtalet rör mutbrott (grovt brott), grovt bedrägeri, trolöshet mot huvudman (grovt brott) och grovt penningtvättsbrott. Händelserna påstås ha inträffat under åren 2012–2013 och har riktats mot Pensionsmyndigheten och pensionssparare.

Huvudförhandlingen

Tingsrätten kommer att hålla huvudförhandling i målet under 41 förhandlingsdagar mellan den 5 november 2019 och den 21 februari 2020. En detaljerad huvudförhandlingsplan kan beställs från tingsrätten, se kontaktinformation till höger.

Förhandlingen kommer att hållas i sal 8, Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm. Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media som föranmält sig och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker senast den 29 oktober 2019 kl. 12.00 genom epost till beredningsjuristen Sofia Carelli Mäntylä, se kontaktinformation till höger

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Åhörare i rättssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling kan efter särskilt beslut av tingsrätten få tillstånd att använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

Beställning av handlingar m.m.

För beställningar av handlingar hänvisas se kontaktinformationen till höger.
För frågor om målet bör kontakt i första hand tas med domstolshandläggarna Joakim Bentzer eller Rosanna Falck, se kontaktinformation till höger.
Ordförande i målet är rådmannen Jonas Härkönen.