logotyp

Dom i mål om försök till mord

Mål: B 3207-19
Helsingborgs tingsrätt har idag meddelat dom i ett mål om försök till mord den 14 maj 2019 på Nedre Långvinkelsgatan i centrala Helsingborg.

Den 14 maj överfölls en kvinna på väg till sitt arbete helt oprovocerat av en man som högg och knivskar henne med en kniv så svårt att hon fick livsfarliga skador. Hon fördes till sjukhus och där lyckades sjukvårdspersonal rädda livet på henne.

Överfallet skedde mycket snabbt och en 29-årig man försvann snabbt från platsen och återfanns påföljande natt på ett vandrarhem i Köpenhamn. Mannen åtalades senare för försök till mord och rättegång ägde rum den 18 och 19 september. Under rättegången framkom att kvinnan och mannen är helt okända för varandra.

Tingsrätten fann att det förelåg övertygande bevisning om att det var den åtalade mannen som gett sig på kvinnan och att han hade gjort sig skyldig till försök till mord. Samtidigt bestämde tingsrätten att mannen skulle genomgå rättspsykiatrisk undersökning. I utlåtandet från denna kom Rättsmedicinalverket fram till att gärningsmannen hade begått gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning och att han vid undersökningen fortfarande led av sådan störning.

Tingsrätten bedömer att gärningen har ett mycket högt straffvärde, 12 år, men eftersom gärningsmannen är psykiskt sjuk anser tingsrätten att han ska dömas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Detta innebär att den dömde kommer att tvångsvårdas och att vården inte kan upphöra förrän domstol prövat den frågan.

Tingsrätten dömde dessutom ut skadestånd till målsäganden med drygt 160 000 kr, bland annat för kränkning och sveda och värk.