logotyp

Pressmeddelande

Tingsrätten har idag kl. 11.00 tagit beslut om att den tilltalade i rättegången om mordet i Vallby den 4-5 februari 2019 ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning.

Tingsrätten har funnit att det finns övertygande bevisning för att den tilltalade begått gärningen och undersökningen syftar till att klarlägga om det förelegat en allvarlig psykisk störning vid gärningen och/eller i nuläget. Resultatet från undersökningen är av avgörande betydelse i frågan om vilken insikt gärningsmannen haft om gärningens innebörd och beträffande vilken påföljd som ska väljas.