logotyp

Thomas Cook Northern Europe Aktiebolag, Thomas Cook Nordic Holdings Aktiebolag och Ving Sverige Aktiebolag försätts i konkurs

Mål: K 14677-19, K 14675-19, K 14674-19
Stockholms tingsrätt har i dag beslutat att försätta Thomas Cook Northern Europe Aktiebolag, Thomas Cook Nordic Holdings Aktiebolag och Ving Sverige Aktiebolag i konkurs. Mikael Kubu vid Ackordscentralen har utsetts till förvaltare i konkurserna. Bolagen har själva ansökt om att bli försatta i konkurs.

Thomas Cook Northern Europe Aktiebolag, Thomas Cook Nordic Holdings Aktiebolag och Ving Sverige Aktiebolag har idag begärt att bolagen ska försättas i konkurs, vilket tingsrätten nu har beslutat om.

Nästa steg i konkursärendena vid tingsrätten är att tingsrätten kommer att kalla till edgångssammanträden den 18 februari 2020.

Frågor och beställning av handlingar

För frågor om konkursernas fortsatta handläggning hänvisar tingsrätten till konkursförvaltaren, Mikael Kubu.

För beställning av handlingar, se kontaktinformation till höger.

Ansvarig domare i ärendena är rådmannen Mats Dahl och frågor angående konkursbesluten kan ställas till honom. För beställning av handlingar hänvisas också till handläggarchefen Anne-Marie Cardenas och domstolshandläggaren Josephine Zbinden. Se kontaktinformation till höger.

För allmän information om tingsrätten eller konkursförfaranden hänvisas till tingsrättens hemsida.