logotyp

Förlängda handläggningstider

PRESSMEDDELANDE


Ystads tingsrätt har för närvarande ett mycket stort antal mål med häktade personer att handlägga och flera av dem är dessutom omfattande på sätt att det krävs många förhandlingsdagar. Dessa mål ska enligt lag behandlas med förtur. Det innebär att tingsrätten under november och december tvingas att ställa in en del andra förhandlingar som inte har samma prioritet och väntetiderna för att få sin sak prövad av domstolen kommer att bli längre än vad som varit normalt. Tingsrätten har genom undertecknad ansökt om extra tillskott av medel för att tillfälligt kunna förstärka med personal utifrån men fått avslag. Det ökade ekonomiska anslaget som från politiskt håll beslutats för Sveriges domstolar kommer inte den dömande verksamheten till godo på ett märkbart sätt förrän nästa år. Jag beklagar detta djupt men vi har i nuläget inget annat manöverutrymme än att lägga mål utan särskild förtur åt sidan ett slag.


Stefan Olsson
Domstolschef Ystads tingsrätt.