logotyp

Huvudförhandlingen angående grovt förtal

Mål: B 1755-18
Som tingsrätten tidigare meddelat kommer huvudförhandling i ett medialt uppmärksammat mål angående grovt förtal att äga rum den 21 och 25 november 2019.

I tillägg till tidigare pressmeddelande (den 12 november 2019) kan tingsrätten nu meddela att förhandlingen dag 2 (den 25 november 2019) kommer att äga rum i sal 37.

Vidare kommer det båda dagarna finnas ca 20 åhörarplatser för allmänheten, varav eventuellt ett fåtal i rättssalen och resterande i en sidosal (sal 6) med bild- och ljudöverföring från rättssalen. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser. Biljetter kan hämtas ut vid tingsrättens entré från kl. 08.00 inför varje förhandlingsdag.

Alla åhörare ombeds vara på plats i god tid innan förhandlingen påbörjas.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen eller sidosalen under förhandlingen. Åhörare i rättssalen (sal 26 dag 1 och sal 37 dag 2) som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling kommer dock att få använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som medförs in i rättssalen eller sidosalen ska vara avstängd och undanstoppad.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten för någon.

Ordföranden kan komma att meddela ytterligare ordningsregler.