logotyp

Kammarrätten underkänner Polismyndighetens villkor om pyroteknik

Kammarrätten underkänner Polismyndighetens villkor att anordnaren ansvarar för att pyrotekniska varor inte kan föras in på arenan/idrottsanläggningen.

Polismyndigheten beslutade att ge tillstånd till Djurgårdens Elitfotboll AB att anordna en offentlig tillställning i form av kvartsfinal i Svenska Cupen mellan Djurgårdens IF och Hammarby IF.

Beslutet var förenat med ett antal villkor som meddelats med stöd av 2 kap. 16 § andra stycket ordningslagen (1993:1617). Djurgårdens Elitfotboll AB överklagade ett villkor med följande lydelse: ”Anordnaren ansvarar för att pyrotekniska varor inte kan föras in på arenan/idrottsanläggningen”.

Kammarrätten har i sin prövning kommit fram till att samma krav på tydlighet som ställs på tillsynsmyndigheters förelägganden och förbud även bör gälla för villkor som meddelas av Polismyndigheten med stöd av 2 kap. 16 § ordningslagen. Enligt kammarrätten uppfyller det aktuella villkoret inte kravet på tydlighet. Kammarrätten har därför beslutat att villkoret ska upphävas.

 

Kontaktpersoner

Anders Jonsson, kammarrättsråd, 08-561 693 55, e-post anders.jonsson@dom.se
Maria Erlandsson, kommunikatör, 08-561 692 84, e-post maria.u.erlandsson@dom.se