Stockholms tingsrätt
 

Rättegången angående ekonomisk brottslighet med koppling till pensionsfonder inleds den 5 november 2019

Mål: B 9735-17
Ekobrottsmyndigheten väckte den 16 oktober 2019 åtal mot fyra personer i den första delen i det så kallade Falcon Fundsmålet. Åtalet rör mutbrott (grovt brott), grovt bedrägeri, trolöshet mot huvudman (grovt brott) och grovt penningtvättsbrott.

Rättegången i målet kommer påbörjas tisdagen den 5 november 2019 kl. 09.00. Förhandlingen är planerad till 41 huvudförhandlingsdagar mellan den 5 november 2019 och den 21 februari 2020. En detaljerad huvudförhandlingsplan kan beställas från tingsrätten, se kontaktinformation till höger.

Förhandlingen hålls i sal 8, Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm. Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media som föranmält sig och sedan informerats om att de fått plats.

För det fall det är fullt i sal 8 kommer det att finnas åhörarplatser i sal 13 med bild- och ljudöverföring från rättssalen. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser och det är ett begränsat antal platser.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid tingsrättens entré. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom att de körs genom en röntgenmaskin. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig. Om möjligt undvik att ta med större väskor. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Ordningsregler

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen eller sidosalen under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade.

Åhörare i salen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

Beställning av handlingar m.m.

För beställningar av handlingar, se kontaktinformation till höger.

För frågor om målet bör kontakt i första hand tas med domstolshandläggarna Joakim Bentzer eller Rosanna Falck, se kontaktinformation till höger. Ordförande i målet är rådmannen Jonas Härkönen.