Kristianstads tingsrätts logotyp

Beslut om häktning för mord i Tollarp

Mål: B 2795-19
Kristianstads tingsrätt har häktat en 20-årig man för mord i Tollarp.

Tingsrätten har i dag häktat en man, född år 1999. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för mord i Tollarp under tiden den 22 november 2019 till den 3 december 2019.

Den som är på sannolika skäl misstänkt för ett så allvarligt brott som mord ska som utgångspunkt häktas, om detta är proportionerligt. Häktning ska dock inte ske om det är uppenbart att det saknas skäl till häktning. Tingsrätten har i det här fallet kommit fram till att det inte är uppenbart att det saknas skäl till häktning och att det är proportionerligt att häkta mannen. Han har därför häktats.

Det finns också risk för att mannen försvårar sakens utredning. Tingsrätten har därför gett åklagaren rätt att meddela mannen restriktioner (begränsa hans kontakter med omvärlden).

En domstol redovisar inte vilka överväganden som ligger bakom bedömningen att en person är på sannolika skäl misstänkt för ett visst brott, eftersom en sådan redovisning skulle kunna skada polisutredningen om brottet.

Åtal ska väckas senast den 20 december 2019 kl. 11.00. Kan åklagaren då inte väcka åtal, har hon möjlighet att i stället begära förlängd tid för åtals väckande. I så fall omprövar tingsrätten häktningsfrågan.

"Det vi har tagit ställning till är att det är sannolikt att mannen har begått det här brottet och att det finns skäl att hålla honom häktad medan polisutredningen pågår", säger häktningsdomaren Ulf Ahlström. "Om det är ställt utom rimligt tvivel att en person har begått ett brott tar vi inte ställning till förrän åtal har väckts."

Beställning av handlingar i målet skickas till bestallningartkr@dom.se . Ange i ämnesraden målnumret B 2795-19 och i själva meddelandet vilken handling som önskas.

För mer information kontakta:

Rådmannen Ulf Ahlström

044-18 36 35

ulf.ahlstrom@dom.se