Kristianstads tingsrätts logotyp

Häktningsförhandling i mål om mord i Tollarp

Mål: B 2795-19
Åklagaren har begärt en man häktad för mord i Tollarp. Kristianstads tingsrätt håller häktningsförhandling fredagen den 6 december 2019 kl. 11.00.

Åklagaren har begärt en 20-årig man häktad för mord i Tollarp i Kristianstads kommun under tiden den 22 november 2019 till den 3 december 2019.

Kristianstads tingsrätt håller häktningsförhandling fredagen den 6 december 2019 kl. 11.00. Häktningsdomare är rådmannen Ulf Ahlström.

Häktningsförhandlingen kommer att äga rum i tingsrättens sal 1. Särskilda platser (35 stycken) kommer att vara reserverade för massmedia. Det kommer också att finnas platser för allmänheten.

Delar av häktningsförhandlingen kan komma att äga rum inom stängda dörrar.

Det är förbjudet att filma eller fotografera i eller in i rättssalen. Brott mot förbudet bestraffas med böter eller fängelse i höst sex månader.

Elektronisk utrustning som kan användas för att ta upp bild ska vara avstängd och undanstoppad. Den som bryter mot denna föreskrift kommer att utvisas ur rättssalen. Journalister får dock använda sina arbetsredskap för att skriva.

När tingsrätten har fattat beslut i häktningsfrågan, kommer information om beslutet att publiceras i ett pressmeddelande.

Beställning av handlingar i målet skickas till bestallningartkr@dom.se . Ange i ämnesraden målnumret B 2795-19 och i själva meddelandet vilken handling som önskas.

För mer information kontakta

Rådmannen Ulf Ahlström

044-18 36 35

ulf.ahlstrom@dom.se