logotyp

Pressmeddelande 2019-12-09

Mål: B 4839-14
Tingsrätten har i dag kl 11:00 meddelat dom i mål B 4839-14, i vilket åklagaren yrkat att två bolag skall åläggas företagsbot om 5 000 000 kr vardera. På uppdrag av det första bolaget höll det andra bolaget på med markberedning när den stora skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 startade.

Tingsrätten har dels funnit klarlagt att det var arbetet med markberedningensom orsakade branden, dels kommit fram till att någon straffrättsligt ansvar inte kan läggas på det uppdragsgivande bolaget, men däremot på det uppdragstagande bolaget. Tingsrätten har ogillat talan mot det uppdragsgivande bolaget om företagsbot. Det uppdragstagande bolaget har ålagts företagsbot om 2 500 000 kr.