logotyp

Tingsrätten meddelar beslut i mål om omvandling av livstids fängelse

Mål: 1311-19
Tingsrätten meddelar beslut i mål om omvandling av livstids fängelse för en man dömd för anstiftan av mord och anstiftan av försök till mord i Knutby vintern 2003-04

Örebro tingsrätt kommer imorgon den 4 december klockan 11.00 meddela beslut i det mål där den man som i media kallats för Knutbypastorn begärt omvandling av sitt livstids fängelsestraff till ett tidsbestämt straff. Chefsrådmannen Anders Domert kommer att finns tillgänglig för frågor mellan kl. 11.00 och 11.30 i tingsrättens reception.