logotyp

Åtal väckt för grovt miljöbrott vid Jönköpings tingsrätt

Mål: B 469-19
Chefsåklagaren Stefan Edwardson har i dag väckt åtal mot en 76-årig man för grovt miljöbrott inom Jönköpings kommun.

Enligt åtalet har mannen, som företrädare för ett aktiebolag, under tiden den 1 januari till den 17 november 2016 uppsåtligen eller av oaktsamhet förvarat avfall eller annat ämne på bolagets fastighet på ett sätt som kan medföra en förorening som är skadlig för människor, djur eller växter eller som kan medföra någon annan betydande olägenhet i miljön.

Aktiebolaget, som bedrev verksamhet i ytbehandlingsbranschen, försattes i konkurs den 17 november 2016.

Skadeståndsanspråk riktas mot mannen av staten genom Naturvårdsverket och av Jönköpings kommun.

Advokaten Andreas Grudemo är förordnad som offentlig försvarare för mannen.

Mannen ska nu genom sin försvarare komma in med skriftligt svaromål och grunden för sin inställning till åtalet.

Huvudförhandling är planerad att hållas under maj månad. Huvudförhandlingsplan är inte fastställd ännu. När huvudförhandlingsdagar bestämts och huvudförhandlingsplan upprättats kommer information om detta meddelas via pressmeddelande.

Faktaruta

Ansvarig domare: Rådmannen Anna Kramer

Ansvarig domstolshandläggare: Veronika Fjäll

Åklagare: chefsåklagaren vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål Stefan Edwardson

Offentlig försvarare: advokaten Andreas Grudemo