logotyp

Försöksverksamheten ”Snabbare lagföring i brottmål” införs i Stockholms tingsrätt

I slutet av januari 2020 kommer försöksverksamheten ”Snabbare lagföring i brottmål” att utökas till att även omfatta Stockholms tingsrätt. Verksamheten går ut på att flera myndigheter i rättskedjan arbetar gemensamt för att korta handläggningstiderna. Målsättningen är det ska ta två till sex veckor från det att ett brott begås till dess att domstolen meddelar dom.

Försöksverksamheten har pågått sedan 2018 vid ett par andra domstolar och genomförs på uppdrag av regeringen. I korthet innebär verksamheten att polisen kan boka in mål för preliminär rättegång på tingsrätten direkt i samband med att en misstänkt grips på en brottsplats. Den misstänkte får på platsen information om dels vilken dag rättegången beräknas hållas, dels vilken dag och tid som tingsrätten kommer hålla handlingarna i målet tillgängliga för den misstänkte att ta del av, t.ex. ansökan om stämning och kallelse till rättegången.

Tingsrätten kommer varje torsdag hålla rättegång i målen inom projektet snabbare lagföring. Handlingarna i målen kommer hållas tillgängliga på tingsrätten senast tisdagen veckan innan, kl. 12.00. Tingsrätten kommer även skicka handlingarna till den e-postadress som personen lämnat till polisen, alternativt till dennes folkbokföringsadress.

För mer information hänvisas till beredningsjuristen Max Swalling, se kontaktuppgifter till höger.