logotyp

Dom i det s.k. Hjärsta-målet, Örebro

Mål: B 2705-18

Den 6 maj 2020 kl. 11.00 meddelas dom i mål B 2705-18. Rättens ordförande, lagmannen Björn Lindén, och referent, tingsfiskalen Robert Ingemarsson, kommer finnas tillgängliga för frågor mellan kl. 11.00 och 12.00 i sal 10.