logotyp

Förlängd tid för att väcka åtal i mål om stämpling till mord

Mål: B 5822-20
Åklagaren har vid förhandling idag begärt och fått förlängd tid för att väcka åtal mot en kvinna som på sannolika skäl är misstänkt för stämpling till mord på en advokat hösten 2018

Kvinnan har varit häktad sedan den 24 april i år. Åtal ska väckas senast den 20 maj 2020 kl. 11.00.

Åklagaren har även begärt förlängd tid för att väcka åtal mot en man som är häktad i samma mål. Denna begäran kommer att prövas vid en förhandling den 8 maj 2020 kl. 11.30.

För beställningar av handlingar i tingsrättens mål, se kontaktinformationen.