logotyp

Fängelse för omfattande bedrägerier

Mål: B 2607-17
Tingsrätten har idag meddelat dom i målet där åklagaren väckt talan mot en man från Blekinge avseende bland annat 95 fall av grova bedrägerier. Tingsrätten dömde mannen för sammanlagt 88 fall av grovt bedrägeri, fyra fall av olaga hot och narkotikabrott. Tingsrätten ogillade sju åtalspunkter avseende grovt bedrägeri.

Tingsrätten dömde mannen till fängelse i fyra år och tio månader. Mannen, som var häktad i målet, ska alltjämt kvarbli i häktet.

Mannen förpliktades vidare att betala skadestånd till 90 målsäganden med belopp som medgivits. Totalt ska han utge 85 656 124 kr i skadestånd. Ett skadeståndsyrkande avvisades på grund av att fordran redan ansågs ha prövats i ett annat mål.

I målet var även ytterligare tolv personer, varav flera vänner och närstående till mannen, åtalade för i huvudsak penningtvättsbrott alternativt grovt penningtvättsbrott.

Tingsrätten ogillade åtalet beträffande två personer.

En person dömdes för grovt penningtvättsbrott och penningtvättsbrott till fängelse i ett år och sex månader. En person dömdes för grovt penningtvättsbrott och penningtvättsbrott samt två fall av ringa narkotikabrott till fängelse i ett år och två månader. En person dömdes för grovt penningtvättsbrott till fängelse i ett år. Tre personer dömdes för grovt penningtvättsbrott till villkorlig dom och böter. En person dömdes för grovt penningtvättsbrott och penningtvättsbrott till villkorlig dom och böter. En person dömdes för dopningsbrott och penningtvättsbrott till villkorlig dom och böter. En person dömdes för penningtvättsbrott till villkorlig dom och böter. En person dömdes för näringspenningtvätt, grovt brott, till villkorlig dom och böter.